PROFESIONÁLNÍ

ŘÍZENÍ STAVEB

A

PROJEKTOVÁNÍ

 

SLUŽBY

Image by Helloquence
PROJECT MANAGEMENT

Project Management je tradičním modelem řízení stavebních projektů dodávaných generálním dodavatelem.

Podporujeme naše klienty tím,

že využíváme našich projektových, manažerských a inženýrských zkušeností získaných na řadě velkých a náročných projektů.

Green Ivy ze střechy
UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
A CERTIFIKACE

V rámci našeho závazku

k udržitelnému rozvoji a ke snižování negativních vlivů výstavby na životní prostředí, pomáháme našim klientům v procesu získání environmentálních certifikací LEED, BREEAM a WELL pro jejich projekty.

Business Industrial Safety Health Employ
BEZPEČNOST 
A OCHRANA ZDRAVÍ

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví při práci

a ochrany životního prostředí je klíčovým prvkem řízení stavebních projektů.

Naši odborníci v oblasti bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci podporují klienty a naše projektové týmy ve všech fázích projektu svými rozsáhlými odbornými znalostmi

v poskytování nejlepších postupů

a bezpečnostních opatření.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme našim klientům širokou škálu služeb již od přípravné fáze jejich projektů zahrnující například plánování a přípravu harmonogramů, Value Engineering, řízení nákladů

a rizik, technické Due Diligence

a reportování pro banky.

Věříme, že kvalitní příprava

a plánování je nutným předpokladem úspěchu každého projektu.

ARCHITEKTONICKÉ
A
PROJEKČNÍ SLUŽBY

Naše projekční týmy poskytují architektonické a inženýrské služby pro projekty všech velikostí pro významné klienty v komerčním

i průmyslovém sektoru. Využíváme své odborné znalosti v oblasti stavebnictví, abychom mohli přinést účinná a inovativní řešení ve všech fázích zpracování projektové dokumentace.

Pro zpracování našich projektů všech stupňů běžně používáme integrované 3D modely, včetně profesních částí.

CM.jpg
CONSTRUCTION MANAGEMENT

Věříme v otevřený přístup

a spolupráci při realizaci projektů. Použití systému Construction Management poskytuje našim klientům nejen naše odborné zkušenosti při řízení výstavby, ale naši klienti získají partnera, zajišťujícího řádnou kontrolu nákladů, času

a kvality, která často není možná při smluvních vztazích tradičně používaných ve výstavbě.

Construction Management představuje téměř 70% objemu naší činnosti a pomohl nám vybudovat si reputaci.

2010

Rok založení

85

Dokončených projektů

1 270

Dodavatelů

zasmluvněno

3

Kanceláře

 

O NÁS

Kdo jsme

RUBY Project Management  je konzultační,

stavebně-manažerská a projekční společnost s působností

v České republice a na Slovensku.

 

Jsme společností postavenou na výjimečných lidech a našem společném závazku profesionálního přístupu ke službám, které poskytujeme.

Naše historie

Společnost byla založena v roce 2010 jako součást mezinárodní skupiny PM Group. Po úspěšném dokončení odkupu firemních aktivit v České republice a na Slovensku vedením společnosti na konci roku 2019, pokračujeme již samostatně

v práci na špičkových projektech pro významné mezinárodní

i regionální klienty ve všech sektorech stavebního trhu pod novým názvem společnosti.

 

Naše hodnoty a firemní kultura

Bezpečnost a ochrana zdraví je u nás vždy na prvním místě.

Společně s našimi klienty a dalšími partnery, usilovně pracujeme na zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví a na vytváření bezpečnějšího a lepšího prostředí na našich projektech. 

Vždy stojíme na straně našich klientů a našim cílem je úspěšná realizace jejich vizí. Při spolupráci stavíme na otevřeném a transparentním přístupu.

Naši lidé se neustále snaží o zkvalitňování svojí činnosti

a vytvoření přidané hodnoty. To nám umožňuje včasné dokončování kvalitních projektů a implementaci cenově efektivních a inovativních řešení.

Vytváříme příležitosti pro naše zaměstnance, aby se mohli zdokonalovat a excelovat při spolupráci s našimi partnery

v oboru na velkých, složitých a prestižních projektech ve všech sektorech stavebního průmyslu.

Kanceláře
Obchodní
&
Zábavní centra
Průmysl, Logistika
&
Infrastruktura
Hotely
&
Rezidenční projekty