top of page

FEI Technology Center

Brno, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

Nový výrobní závod elektronových mikroskopů o rozloze 38 000 m², z toho 10 000 m² činí čisté provozy (v klasifikaci ISO 5, 6, 7 i 8) a zbývající plocha je určena pro výzkumně vývojové centrum, administrativní prostory a sklady. V první etapě byla realizováno 27 000 m², čímž došlo ke zdvojnásobení celkové užitné plochy původního závodu. Nový objekt má kapacitu pro práci až 1 200 zaměstnanců, po zahájení provozu v něm pracovala zhruba polovina.


Výstavba nového závodu byla technologickou výzvou, bylo nutné dodržet velmi specifické požadavky klienta, jak v projekčním řešení, tak i během samotné realizace. Tyto požadavky zahrnovaly například stabilní vnitřní teplotu, hlukový útlum, rychlost proudění vzduchu a jeho čistotu, tepelný výkon odváděný do vzduchu, elektromagnetické pole, dosažení extrémně nízké úrovně vibrací ve výrobních i testovacích prostorech a další.

Náš tým vykonával činnost technického poradce nájemce v průběhu přípravy projektu a následně zajišťoval službu Construction Management pro kompletní fit-out vnitřních prostor a instalaci technologií s více než 13 specializovanými obchodními soubory.


 

The new electron microscope production plant covers an area of 38,000 sqm, of which 10,000 sqm are clean rooms (in ISO classification 5, 6, 7 and 8) and the remaining area is dedicated to the R&D centre, administrative premises and warehouses. In the first phase, 27,000 sqm were realised, doubling the total usable area of the original plant. The new facility has a capacity of up to 1,200 employees, with about half of the workforce working there when it started operations.


The construction of the new plant was a technological challenge, and it was necessary to meet the very specific requirements of the client, both in the design solution and during the actual implementation. These requirements included, for example, a stable internal temperature, noise attenuation, airflow velocity and cleanliness, heat output to the air, electromagnetic field, achieving extremely low vibration levels in the production and test areas, and more.


Our team worked as technical advisor to the tenant during project preparation and subsequently provided Construction Management services for the complete fit-out of the interior spaces and installation of the technology with over 13 dedicated trade contractors.

Klient / Client :

Thermo Fisher Scientific

Plocha / Area :

38 000 m²

Dokončení / Completion :

2014

Služby / Services:

Poradenství / Consultancy
Construction Management

bottom of page