top of page

Westfield Chodov Shopping Center

Praha, Česká republika I Prague, Czech Republic

Obchody / Retail

Popis projektu / Project Description

Projekt rozšíření obchodního centra z původních 89 500 m² na 201 500 m², spolu s rozsáhlou rekonstrukcí stávajících nákupních pasáží, která probíhala za plného provozu objektu 24 hodin denně.

Nákupní centrum se po dokončení stalo jedním z největších v České republice. Poskytuje přes 300 maloobchodních jednotek, 3 400 parkovacích míst a nabízí exkluzivní koncepty, jako je velká gastronomická zóna, galerie prémiových módních značek a největší a nejmodernější 18-ti sálové kino v České republice se 4DX sály.


Zároveň je projekt unikátní i z hlediska udržitelnosti, a to v evropském měřítku. Tým RUBY během celé výstavby, která trvala téměř 2,5 roku, klienta podporoval v oblasti udržitelného rozvoje, snižování emisí a dopravy generovaných výstavbou a zlepšování environmentálních postupů v průběhu prací. Díky tomu centrum získalo certifikaci BREEAM Very Good. Použitá inovační řešení umožní redukci uhlíkové stopy i emisí a nižší energetickou náročnost po celou dobu životnosti centra.

"Skvělá práce! Myslím, že s námi na tomto projektu pracoval jeden z nejlepších týmů v České republice“, řekl Peter Černák, ředitel výstavby ve společnosti Unibail-Rodamco.“


 

Expansion of the shopping centre from the original 89,500 sqm to 201,500 sqm, along with extensive renovation of the existing shopping arcades, which was carried out while the building was fully operational 24 hours a day.

Upon completion, the shopping centre became one of the largest in the Czech Republic. It provides over 300 retail units, 3,400 parking spaces and offers exclusive concepts such as a large dining area, a gallery of premium fashion brands and the largest and most modern 18-screen cinema in the Czech Republic with 4DX screens.


At the same time, the project is also unique in terms of sustainability on an European scale. Throughout the construction, which lasted almost 2.5 years, the RUBY team supported the client in the areas of sustainability, reducing emissions and traffic generated by the construction and improving environmental practices during the works. As a result, the centre was awarded BREEAM Very Good certification. The innovative solutions used enable a reduction in carbon footprint and emissions and lower energy consumption over the lifetime of the centre.

"Great work! I think we had one of the best teams in the Czech Republic working with us on this project," said Peter Cernak, Construction Director at Unibail-Rodamco."

Klient / Client :

Unibail-Rodamco-Westfield

Plocha / Area :

200 000 m²

Dokončení / Completion :

2017

Služby / Services:

Poradenství / Consultancy
Construction Management

bottom of page