top of page

Bory Mall Shopping Center

Bratislava, Slovensko I Slovakia

Obchod / Retail

Popis projektu / Project Description

Obchodní centrum představovalo první fázi výstavby nové městské čtvrti „Bory“ o celkové ploše 1,55 mil. m², zahrnující komerční a obchodní plochy, rezidenční objekty, kancelářské budovy a občanskou vybavenost.


Centrum Bory Mall má rozlohu 115 000 m² a poskytuje více než 54 000 m² pronajímatelných ploch. Ve 3 podlažích se nachází přes 200 obchodních jednotek, je zde 12ti sálové kino zahrnující 3D Imax a poskytuje parkování pro více než 2 400 aut. V době dokončení bylo druhým největším nákupním centrem na Slovensku.


Tým RUBY, který měl ve špičce až 35 členů, kompletně řídil výstavbu obchodního centra a koordinoval přes 60 specializovaných dodavatelů, to vše během velmi krátké doby realizace 22 měsíců.


Mezi hlavní výzvy projektu patřily výkopové práce dosahující 240 000 m3 do hloubky více než 12 metrů pod úroveň terénu, cca 10,5 km pilot a 57 000 m3 betonových konstrukcí s předpjatými trámy a podlahovými deskami, instalace unikátní prosklené střechy „Tornádo“.


 

The Shopping center represented the first phase of the construction of the new urban district "Bory" with a total area of 1.55 million sqm, including commercial and retail space, residential buildings, office buildings and civic amenities.


The Bory mall covers an area of 115,000 sqm and provides more than 54,000 sqm of lettable space. It houses over 200 retail units on 3 floors, has a 12-screen cinema including a 3D Imax and provides parking for over 2,400 cars. At the time of completion it was the second largest shopping centre in Slovakia.


The RUBY team, which at its peak had up to 35 members, completely managed the construction of the shopping centre and coordinated over 60 specialist contractors, all within a very short lead time of 22 months.


The main challenges of the project included excavation works reaching 240,000 m3 to a depth of more than 12 metres below ground level, approximately 10.5 km of piles and 57,000 m3 of concrete structures with prestressed beams and floor slabs, and the installation of the unique "Tornado" glass roof.

Klient / Client :

Penta Investments

Plocha / Area :

115 000 m²

Dokončení / Completion :

2014

Služby / Services:

Construction Management

bottom of page