top of page

PROFESIONÁLNE

RIADENIE STAVIEB

A

PROJEKTOVANIE

  • Instagram
  • LinkedIn

SLUŽBY

SERVICES
PORADENSKÉ SLUŽBY

Na kvalitnú prípravu a plánovanie celého stavebného projektu vám poskytneme skúsených odborníkov, ktorí vám pomôžu s harmonogramom, Value Engineering, s riadením nákladov a rizík (Cost planning, Risk management), Due Diligence, správami pre banky atď.

RUBY-Design.png
ARCHITEKTONICKÉ
A PROJEKČNÉ SLUŽBY

Ponúkame komplexné architektonické, projekčné a inžinierske práce.
Pri príprave projektovej dokumentácie pracujeme v 3D s využitím metódy BIM (Building Information Model), aby ste už v ranom štádiu projektu videli, ako bude vaša budúca budova vyzerať.

BIM MANAGEMENT

Na základe našich skúseností a osvedčených postupov Vám navrhneme najvhodnejšie nasadenie metódy BIM v projektoch, a to nielen z hľadiska údajov, ale aj z hľadiska systémov a procesov.

RUBY-PM-Design-BIM-web.jpg
EPCM

Medzinárodne uznávaný proces riadenia prípravnej a realizačnej fázy výstavby rozvojového projektu (kompletné projektové práce, verejné obstarávanie, koordinácia a riadenie výstavby). Výhodou pre klienta je, že pracuje len s jedným subjektom.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Uplatňujeme špecifický spôsob riadenia výstavby, pri ktorom generálneho dodávateľa nahrádza tím našich odborníkov, ktorý preberá zodpovednosť za uzatváranie zmlúv so subdodávateľmi vo forme jednotlivých zmluvných balíkov. CM predstavuje takmer 70 % nášho obchodného objemu.

PROJECT MANAGEMENT

Project management tradičný model riadenia stavebných projektov realizovaných generálnym dodávateľom. Zastávame sa Vás ako klienta, aby sme zabezpečili hladký priebeh projektu v požadovanom čase, nákladoch a kvalite.

1P0A0582.jpg
IMG_4409.JPG
pc-work.jpg
RUBY-PM-Development-Management-web.jpg
DEVELOPMENT MANAGEMENT

V mene investora ponúkame komplexné činnosti súvisiace s riešením developerského investičného projektu od A po Z.
Cieľom je zhodnotiť váš investičný projekt počas celého životného cyklu stavebného projektu.

suistain-2.png
UDRŽATEĹNÝ ROZVOJ 
A CERTIFIKÁCIE

V rámci nášho záväzku k trvalo udržateľnému rozvoju a znižovaniu negatívnych vplyvov výstavby na životné prostredie poskytujeme certifikovaných odborníkov, ktorí vám pomôžu získať environmentálne certifikáty budov LEED, BREEAM a WELL.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Zásady ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia považujeme za kľúčové pre všetky naše činnosti. 
Spolu s našimi klientmi, partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami vytvárame bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

1P0A0148.jpg

2010
Rok založenia

140+
Projektov

100
Špecialistov

3
Lokality

ABOUT

O NÁS

Sme konzultačná, stavebno-manažérska a projekčná spoločnosť.

 

Sme spoločnosťou postavenou na výnimočných ľuďoch a našom spoločnom záväzku profesionálneho prístupu k službám, ktoré poskytujeme. 

Naše služby sú založené na medzinárodne uznávanej a osvedčenej metóde projektovania a riadenia výstavby. 
 

Náš prístup ku klientom  

Našimi klientmi sú miestne a nadnárodné spoločnosti - investori, developeri, výrobné a priemyselné podniky, vlastníci a nájomcovia nehnuteľností, pre ktorých úspešne realizujeme stavebné projekty v Českej republike a na Slovensku už viac ako 14 rokov.

Naša spolupráca je založená na otvorenom a transparentnom prístupe. Naším cieľom je poskytovať klientom inovatívne a nákladovo efektívne riešenia a spoľahlivo realizovať projekty s hladkým priebehom všetkých ich fáz.

Dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia

Usilovne pracujeme na zlepšení úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia vo všetkých fázach našich projektov.
Aktívne prispievame ku kultivácii stavebného trhu a zlepšovaniu štandardov BOZP a ochrany životného prostredia.

Kancelárie

Obchodné a zábavné centrá

Priemysel, logistika a infraštruktúra

 Rezidencie a hotely

bottom of page