PROFESIONÁLNE

RIADENIE STAVIEB

A

PROJEKTOVANIE

 

SLUŽBY

PROJECT MANAGEMENT

Project Management je tradičným modelom riadenia stavebných projektov dodávaných generálnym dodávateľom.

 

Podporujeme našich klientov tým, že využívame naše projektové, manažérske a inžinierske skúsenosti získané na veľkých a náročných projektoch.

UDRŽATELNÝ ROZVOJ, CERTIFIKÁCIA

V rámci nášho záväzku k udržateľnému rozvoju a k znižovaniu negatívnych vplyvov výstavby na životné prostredie, pomáhame našim klientom v procese získavania environmentálnych certifikácií LEED, BREEAM a WELL pre ich projekty.

BEZPEČNOSŤ
A OCHRANA ZDRAVIA

Dodržiavanie zásad bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia je kľúčovým prvkom riadenia stavebných projektov.
 

Naši odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podporujú klientov a naše projektové tímy vo všetkých fázach projektu svojimi rozsiahlymi odbornými znalosťami v poskytovaní najlepších postupov a bezpečnostných opatrení.

PORADENSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme našim klientom širokú škálu služieb už od prípravnej fázy ich projektov zahŕňajúce napríklad plánovanie a prípravu harmonogramov, Value Engineering, manažment nákladov a rizík, technické Due Diligence a reportovanie pre banky.

 

Veríme, že kvalitná príprava a plánovanie je nevyhnutným predpokladom úspechu každého projektu.

ARCHITEKTONICKÉ
A
PROJEKČNÉ SLUŽBY

Naše projekčné tímy poskytujú architektonické a inžinierske služby pre všetky projekty pre významných klientov v komerčnom i priemyslovom sektore.

Využívame svoje odborné znalosti v oblasti stavebníctva, aby sme mohli priniesť účinné a inovatívne riešenia vo všetkých fázach spracovania projektovej dokumentácie.

 

Pre spracovanie našich projektov vo všetkých stupňoch bežne používame integrované 3D modely, vrátane profesných častí.

CONSTRUCTION MANAGEMENT

Veríme v otvorený prístup a spoluprácu pri realizácii projektov. Použitie systému Construction Management poskytuje našim klientom nielen naše odborné skúsenosti pri riadení výstavby, ale naši klienti získajú partnera, zabezpečujúceho riadnu kontrolu nákladov, času a kvality, ktorá často nie je možná pri zmluvných vzťahoch tradične používaných vo výstavbe.

 

Construction Management predstavuje takmer 70% objemu našej činnosti a pomohol nám vybudovať si reputáciu.

2010

Rok založenia

85

Dokončených projektov

1 270

Dodávateľov zazmluvnených

3

Kancelárie

 

O NÁS

Kto sme
 
RPM je konzultačná, stavebno-manažérska a projekčná spoločnosť s pôsobnosťou v Českej a Slovenskej republike. Sme spoločnosťou postavenou na výnimočných ľuďoch a našom spoločnom záväzku profesionálneho prístupu k službám, ktoré poskytujeme.

 


Naša história


Spoločnosť bola založená v roku 2010 ako súčasť medzinárodnej skupiny PM Group. Po úspešnom dokončení odkúpenia firemných aktivít v Českej a Slovenskej republike vedením spoločnosti na konci roku 2019 pokračujeme naďalej samostatne v práci na špičkových projektoch pre významných medzinárodných a regionálnych  klientov vo všetkých sektoroch stavebného trhu pod novým názvom spoločnosti.

 


Naše hodnoty a firemná kultúra


Bezpečnosť a ochrana zdravia sú u nás vždy na prvom mieste. Spoločne s našimi klientmi a ďalšími partnermi, usilovne pracujeme na zlepšení úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v stavebníctve a na vytváraní bezpečnejšieho a lepšieho prostredia na našich projektoch. 


Vždy stojíme na strane našich klientov a naším cieľom je úspešná realizácia ich vízií. Pri spolupráci staviame na otvorenom a transparentnom prístupe. Naši ľudia sa neustále snažia o skvalitňovanie svojej činnosti a vytváraní pridanej hodnoty. To nám umožňuje včasné dokončovanie kvalitných projektov a implementácií cenovo efektívnych a inovatívnych riešení.


Vytvárame príležitosti pre našich zamestnancov, aby sa mohli zdokonaľovať a excelovať pri spolupráci s našimi partnermi v odbore na veľkých, zložitých a prestížnych projektoch vo všetkých sektoroch stavebného priemyslu.

Kancelárie
Zábavné
&
 obchodné centrá
Priemysel, Logistika
Infraštruktúra
Hotely
&
rezidenčné projekty
 

KONTAKT

PRAHA
PRAHA
BRNO
BRNO
BRATISLAVA
BRATISLAVA
Show More
 

© 2020 RUBY Project Management 

RUBY_10_let (2).jpg