top of page

Technology Center

Mladá Boleslav, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

Společnost RUBY Project Management kompletně projektovala rozšíření Technologického centra v Mladé Boleslavi, a to ve 3D s využitím metody BIM.


Z důvodu projíždění testovaných automobilů bylo nutné přizpůsobit výšku jednotlivých podlaží v projektované přístavbě stávajícímu Technologickému centru a rozmístit v nich novou technologii. Zároveň bylo nutné v průběhu celé výstavby zachovat provoz v původní části budovy.


Špičkově vybavené prostory pro vývoj nových technologií, komponentů a kompletních automobilových prototypů nyní slouží celému koncern Volkswagen.


 

RUBY Project Management completely designed the extension of a Technology Centre in Mladá Boleslav in 3D using the BIM method.


Due to the passage of test cars, it was necessary to adapt the height of the individual floors in the designed extension to the existing Technology Centre and to accommodate the new technology. At the same time, it was necessary to maintain traffic in the original part of the building throughout construction.


The state-of-the-art facilities for the development of new technologies, components and complete automotive prototypes now serve the entire Volkswagen Group.

Klient / Client :

ŠKODA AUTO

Plocha / Area :

n/a

Dokončení / Completion :

2021

Služby / Services:

Architektonické a projekční práce / Architecture and Engineering

bottom of page