top of page

Doosan Bobcat Logistic Hall

Dobříš, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

Rozšíření stávající jednopodlažní skladové haly, která je součástí areálu společnosti Doosan Bobcat, s výrobními, logistickými a výzkumně-vývojovými prostory.


Jde o staticky nezávislou budovu s přímým napojením na stávající objekt výrobní haly.


Kompletní projektová dokumentace byla zpracována ve 3D metodou BIM.


 

Extension of the existing single-storey warehouse hall, which is part of the Doosan Bobcat site with production, logistics and R&D facilities.


It is a structurally independent building with a direct connection to the existing production hall.


The complete project documentation was prepared in 3D using the BIM method.

Klient / Client :

Doosan Bobcat

Plocha / Area :

22 500 m²

Dokončení / Completion :

2015

Služby / Services:

Architektonické, projekční a inženýrské práce / Architecture, design and engineering

bottom of page