top of page
Vyhledat

Poskytujeme kompletní služby ZOV

Naše společnost poskytuje nově svým klientům kompletní služby v oblasti Zásad organizace výstavby (ZOV). Od roku 2022 budujeme vlastní tým ZOV, vedený zkušeným odborníkem Pavlem Lázničkou s více než 30letou praxí v provozu.


Počátky spolupráce byly spojeny především s našimi interními potřebami v oblasti ZOV na projektech RUBY, v současné době však tyto služby úspěšně rozšiřujeme i na externí klienty, kde se zaměřujeme na projekty pozemních staveb.

Pavel Láznička

Na to, co představují ZOV projekty, jaké služby poskytuje tým RUBY a komu jsou primárně určeny, jsme se zeptali Pavla Lázničky, našeho specialisty ZOV.


Pavle, můžete nám přiblížit, o jaké projekty konkrétně jde?

Pavel Láznička: Jedná se o projekty, v nichž je řešena základní koncepce organizace výstavby včetně zařízení staveniště a časoprostorových vazeb v jakékoliv fázi stavebního projektu.


Komu jsou vaše služby ZOV určeny?

Pavel Láznička: Naše služby jsou postavené na mnohaletých znalostech ZOV, stavebních technologií a zejména zkušenostech z praxe. Ocení je především projektové kanceláře, dodavatelé staveb a developerské společnosti.


Jak se na ZOV dívá legislativa?

Pavel Láznička: ZOV je požadováno stavebním zákonem pro fáze územního řízení, stavebního povolení, ojediněle dokumentace pro vedení stavby. My v RUBY nabízíme i činnosti nad rámec požadavků stavebního zákona, např. studie, potřeby zhotovitelů atd. A velmi se nám budou hodit i pro tzv. Construction management.


Co si pod tím představit, jaké výstupy v rámci ZOV klient získá?

Pavel Láznička: Naše výstupy pokrývají jednotlivé fáze stavební výstavby, časoprostorové organizační harmonogramy, rámcové ale i dodavatelské harmonogramy, podklady pro akustické studie, požadavky na zapracování dalších specialistů jako například dopravních inženýrů a propojení na zpracování plánů BOZP.


Zmínil jste, že služby ZOV poskytované týmem RUBY jdou mnohem dál, v čem jsou tedy výjimečné?

Pavel Láznička: Nejedná se o klasické „projektantské“ ZOV, ale ZOV vycházející z dlouholeté praxe v provozu na náročných a komplikovaných stavbách. Pokrýváme potřeby stavebních technologií, konkrétních místních podmínek i klientů.


Naše projekty ZOV prokazují technickou, časovou i prostorovou reálnost a zároveň vhodný způsob výstavby na staveništi z hlediska využití mechanismů, existujících objektů, prostor pro administrativu, správu a sociální zázemí, dopravní přístupnosti, provizorního napojení na inženýrské sítě, bezpečnosti a ochrany zdraví po dobu realizace stavby, včetně předpokládané lhůty výstavby.Děkujeme za rozhovor.279 zobrazení

Comments


bottom of page