top of page
Vyhledat

Posilujeme tým pro oblast BIM Management

BIM neboli Informační model budovy představuje základní kámen pro digitální transformaci procesů životního cyklu staveb. Ve vazbě na neustále se zrychlující vývoj technologií, nástrojů a potřeb v odvětví architektury, inženýrství, stavebnictví a ve správě budov se společnost RUBY Project Management rozhodla vybudovat nové oddělení BIM Managementu.

Za jeho vedení a další rozšiřování týmu i poskytovaných služeb bude zodpovědný Tomáš Čermák, specialista s více než 10letými praktickými zkušenostmi s Managementem informací, který do společnosti nastoupil letos v září.


Oddělení BIM Management společnosti RUBY poskytuje klientům z komerčního i veřejného sektoru zejména konzultační služby pro tvorbu zadávacích podmínek pro výběr zhotovitele (OIR, BEP atd.), pomoc při výběru projektového CDE (tj. Společného datového prostředí), roli „Projektového manažera BIM“ a „Správce datového prostředí“ a audity zadávacích podmínek během celého procesu projektování i výstavby. Dále zajišťuje pomoc při výběru a implementaci CAFM systému (Computer-Aided Facilities Management – správa a údržba budovy) a auditu návrhu a realizace pomocí mračen bodů. Další rozšiřování portfolia služeb bude probíhat v bezprostřední vazbě na globální trendy a zejména pak potřeby našich klientů v této oblasti.


Přesné a okamžitě dostupné informace jsou v dnešní době nesmírně důležité. Rychlost, jakou se nástroje pro digitální prezentaci vlastností budov a infrastruktury vyvíjejí, je enormní. Jsem rád, že máme ve společnosti takové špičky v oboru, jako je Tomáš Čermák, a že díky dlouholetým zkušenostem jeho i dalších našich odborníků dokážeme klientům navrhnout nejvhodnější způsob nasazení metody BIM na projektech, a to nejenom datově, ale i systémově a procesně,“ řekl Roman Zámečník, generální ředitel RUBY Project Management.


316 zobrazení

Comentários


bottom of page