top of page
Vyhledat

Laserové skenování umožnilo zmapovat halu společnosti ROBATECH ve Znojmě

Po zhodnocení vhodnosti realizace záměru (Due Diligence), který byl pro společnost ROBATECH zpracován, jsme pomocí laserového skeneru (Faro Focus Premium) provedli sken celého objektu haly včetně administrativní části. Na základě získaných dat a dodané dokumentace bylo vytvořeno celkem 10 informačních modelů zahrnujících jak architekturu, tak i technického zařízení stavby (TZB). 


Jednou z klíčových výhod tohoto postupu byla možnost přesného porovnání vytvořených modelů s dodanou dokumentací. Tímto způsobem byla identifikována místa, kde se informační modely lišily od skutečnosti. Tato detailní analýza umožnila získat důležité poznatky o objektu a přesněji definovat potřeby a požadavky na budoucí stavbu. 


Kromě vytvoření samotných modelů byly také připojeny základní negrafické informace k prvkům modelu (např. třídící systém), které dále zvýšily přehlednost a užitečnost informací získaných ze skenování. Barevné mračno bodů, vyčištěné od okolního šumu a panoramatické fotografie aktuálně slouží k výběru dodavatele stavby. Díky nim firma disponuje komplexními a přesnými daty o svém objektu, což jí umožňuje optimalizovat proces výběru dodavatele. 


Zásadním bodem této fáze projektu je také fakt, že veškerá data byla odevzdána v nativních formátech. To znamená, že společnost ROBATECH má plnou kontrolu nad svými daty a může je dále využít v dalších fázích projektu bez ztráty kvality nebo přesnosti.  


Robatech je celosvětově působící společnost se sídlem v Muri/AG ve Švýcarsku, která vyvíjí, vyrábí a servisuje udržitelné a inovativní systémy pro nanášení lepidel pro průmyslové lepení. Společnost nedávno zakoupila areál ve Znojmě, kde zřídila nový výrobní závod. Zde se budou montovat a testovat vysoce kvalitní tavidla lepidel, aplikační hlavy a vyhřívané hadice. Vzhledem k tomu, že se společnost Robatech rozrůstá, potřebuje větší prostory a větší kapacitu, aby byla schopna v budoucnu uspokojit poptávku po výrobcích. 
16 zobrazení

Comments


bottom of page