top of page
Vyhledat

Řídíme rozsáhlou rekonstrukci projektu Savarin

Projekt Savarin české developerské skupiny CRESTYL zahrnuje rekonstrukci stávajících historických budov z 18. století a vznik úplně nového veřejného prostoru se zelení, otevřeným prostranstvím ve vnitrobloku a komerčními plochami.


Společnost RUBY Project Management byla pověřena řízením a koordinací tohoto náročného projektu. Naše role jako odborného konzultanta začala již v přípravné fázi projektové dokumentace a pokračovala při výběru generálního zhotovitele stavby. Během realizace projektu zajišťujeme technický dozor, pravidelnou kontrolu stavby a fakturace a také zastupujeme investora při projednávání změn ve změnových řízeních. Spolupracujeme při koordinaci budoucích nájemců a jejich návrhů na stavební úpravy interiéru a jednotek. Kromě toho organizujeme dokončení a předání jednotlivých etap díla. S ohledem na to, že celý objekt je chráněnou kulturní památkou, se aktivně účastníme jednání se zástupci Národního památkového ústavu. V našem týmu máme také konzultanta, který se specializuje právě na památkově chráněné paláce, hrady, zámky a podobné objekty.


První etapa rekonstrukce Paláce Savarin se zaměřila na obnovu dvorní části paláce, kde jsou umístěny nájemní jednotky v prvním nadzemním podlaží a prostor budoucí restaurace ve druhém nadzemním podlaží. Součástí této etapy je také renovace části půdních prostor a střechy paláce. Cílem je vytvořit moderní prostory, které budou splňovat náročné požadavky současných nájemců a zároveň uchovají historické prvky tohoto významného objektu.


Aktuálně probíhá druhá etapa renovace paláce. Tato etapa se zaměřuje na restaurování části stavby z ulice Na Příkopě, která zahrnuje sály Piano Nobile, schodišťovou halu s nádhernou freskou na klenbách a sochařskou výzdobou interiéru i fasády. Jedná se o náročný proces, který vyžaduje velkou dávku odborných znalostí a zkušeností restaurátorů. Po dokončení restaurování paláce budou návštěvníci moci opět obdivovat krásu tohoto historického místa v centru Prahy.


Navazující etapa výstavby vnitrobloku spojující Václavské náměstí, ulice Na Příkopě, Jindřišská a Panská je nyní ve fázi vydání územního rozhodnutí.



182 zobrazení

Comments


bottom of page