top of page

Amazon Logistic Hall

Dobrovíz u Prahy, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

Kajima, generální dodavatel a developer japonského původu s celosvětovým zastoupením, realizoval v České republice výstavbu distribuční a logistické haly pro významnou americkou společnost Amazon.


Naše společnost zde působila jako projektant architektonicko-stavebních částí, mezi hlavní činnosti patřily zejména zpracování dokumentace pro provedení stavby (ARS), zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a zapracování požadavků BREEAM certifikace do projektové dokumentace.


Objekt tvoří jednopodlažní skladový prostor rozdělený do několika sekcí jak pro provozní, tak i sociální účely. Architektonické uspořádání celého objektu cílí na maximální efektivitu logistického provozu. Součástí areálu je také parkoviště pro více než 2 tisíce vozidel.


Projekt získal certifikaci zelených budov BREEAM Excellent a zařadil se tak mezi přední zelené průmyslové stavby na světě.

 

Kajima, a Japanese-origin general contractor and developer with a global presence, built a distribution and logistics hall for a major US company in the Czech Republic.


Our company worked there as a designer of architectural and construction parts, the main activities included the preparation of the documentation for the execution of the construction, the preparation of the documentation of the actual execution of the construction and the incorporation of BREEAM certification requirements into the project documentation.


The building consists of a single-storey warehouse space divided into several sections for both operational and social purposes. The architectural layout of the whole building aims at maximum efficiency of logistics operation. The facility also includes a parking lot for more than 2 thousand vehicles.


The project has been awarded BREEAM Excellent green building certification, making it one of the leading green industrial buildings in the world.

Klient / Client :

Kajima

Plocha / Area :

125 000 m²

Dokončení / Completion :

2015

Služby / Services:

Architektonické a projekční práce / Architecture and Engineering

bottom of page