top of page

Emission Center

Mladá Boleslav, Česká republika I Czech Republic

Průmysl a logistika / Industrial & Logistics

Popis projektu / Project Description

Společnost RUBY v roce 2021 dokončila projekční práce na unikátním projektu, kterým je rozšíření stávajícího Emisního centra včetně klima komory se simulací nadmořské výšky. Budova Emisního centra se nachází v areálu Česana Jih, v těsné blízkosti historického centra Mladé Boleslavi.


Jde o důležitý projekt, ve kterém se v rámci jednoho objektu spojují široké možnosti provádění nejrůznějších testů vozidel. Nejzajímavější z nich je právě klima komora o vnitřních rozměrech 24x7x10 m (d/š/h), která je vybavena technologií pro zajištění podtlaku pro simulaci až 5 500 m n. m., dynamometrem pro zajištění simulace jízdy automobilu rychlostí až 250 km/h a dále zařízením pro zajištění různých typů klimatického prostředí, jako jsou např. sluneční svit, déšť, vítr a podobně.


Náš projekční tým RUBY zpracovával k tomuto projektu kompletní dokumentaci od dokumentace pro společné povolení až po dokumentaci pro provádění stavby. Veškerá dokumentace byla zpracována metodou BIM, včetně koordinace s externími projektanty instalované speciální technologie zajištující požadovaný podtlak, klimatické podmínky a dynamometr.


V roce 2022 společnost úspěšně zahájila realizaci tohoto výjimečného projektu, který nemá Evropě obdoby, a společnost RUBY Project Management dále pokračuje ve spolupráci v pozici autorského dozoru přímo na stavbě.


 

In 2021, RUBY completed the design works on a unique project for, which is an extension of an existing Emission Centre which now includes a climate chamber with altitude simulation. The Emission Centre building is located in the Česana South complex, in close proximity to the historical center of Mladá Boleslav.


This is an important project that combines a wide range of vehicle testing capabilities within a single facility. The most interesting of these is the climate chamber with internal dimensions of 24x7x10m (l/w/h), which is equipped with technology to provide a vacuum for simulating up to 5,500m above sea level, a dynamometer to simulate driving a car at speeds of up to 250km/h, and equipment to provide various types of climatic environments, such as sunshine, rain, wind, etc.


Our RUBY design team prepared the complete documentation for this project, from the joint permit to the construction. All documentation was prepared using the BIM method, including coordination with the external designers of the specialist technology and equipment installed to ensure the required vacuum, climatic conditions and dynamometer.


In 2022, this company successfully launched this exceptional project, which is unparalleled in Europe, and RUBY Project Management is continues on the project as the on-site copyright supervisor.

Klient / Client :

ŠKODA AUTO

Plocha / Area :

n/a

Dokončení / Completion :

realizace / realization

Služby / Services:

Architektonické a projekční práce / Architecture and Engineering

bottom of page