R&D CENTRUM DOOSAN BOBCAT

Rozsah služeb

Engineering, Procurement & Project Management (EPPM)

O projektu

 

Nové výzkumné a vývojové centrum společnosti Doosan Bobcat Engineering o velikosti cca 13 000 m² bylo zrealizováno ve stávajícím výrobním areálu v Dobříši a je určeno pro testování 

a vývoj prototypů stavebních strojů. Zařízení sestává

 z dvoupodlažní administrativní budovy o ploše 2 250 m², výzkumného a vývojového centra o ploše

9 164 m², školícího centra o ploše 1 000 m², energetického centra, vnějších zpevněných ploch a napojení na areálové inženýrské sítě.

 

Každá z testovacích místnost má svá specifika založená na individuálních technologických požadavcích, jedná se například o:

- Vibrační zkušební místnost s vibračními stoly s přetížením 11G

 a frekvenčním rozsahem 10 - 2 000 Hz

- Akustickou zkušebnu, navrženou jako nezávislá konstrukce oddělená od zbytku objektu

- Chladicí zkušební místnost s výměnou vzduchu 50 000 metrů krychlových za hodinu

- 7 metrů hluboká zkušební jáma

- Rekuperace tepla

 

V rámci rozsahu naší dodávky zpracovával náš projekční tým všechny fáze projektové dokumentace, včetně dokumentace EIA.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

INFORMACE

Sektor : 

Průmysl/Výzkum a vývoj

Klient : 

Doosan Bobcat

Lokalita 

Dobříš, Česká republika

Dokončení: 

2014

Plocha: 

13 000

13 000

100 m

testovací dráha

17

výzkumných
laboratoří