top of page
Vyhledat

Rozšíření technologického centra projektujeme kompletně ve 3D a BIM


V našem projekčním oddělení přicházíme s řešeními náročných požadavků našich klientů téměř každý den. Na projektu Rozšíření Technologického Centra společnosti Škoda Auto v Mladé Boleslavi bylo nutné z důvodu pojíždění testovaných automobilů přizpůsobit výšku jednotlivých podlaží v projektované přístavbě stávajícímu Technologickému Centru a rozmístit v nich novou technologii. Zároveň bylo nutné zachovat provoz ve stávajícím Technologickém Centru v průběhu celé výstavby.


Splnit tento úkol bylo možné jen díky dlouholeté spolupráci našeho projekčního oddělení a oddělení construction managementu v kancelářích #Ruby Project Management a za použití nejmodernějšího softwarového vybavení pro 3D modelování.

Koordinujeme jednotlivé fáze demolic, výstavby a přesouvání stavebních konstrukcí, technologii a rozvodů. “Tak jako před několika lety umožnilo využití počítačů při projektování začít stavět objekty, které by jinak nebylo možné postavit, tak dnes projektování ve 3D a metodou BIM umožňuje výstavbu objektu bez omezení provozu a současně eliminuje možná rizika kolizí na minimum“ 


„Každý projekt je výzva, ale když má klient jasnou vizi a investuje do výstavby nových prostor, kde budou vznikat unikátní technologie budoucnosti, jsme rádi, že u toho můžeme být!” 

řekl Pavel Chládek, Senior Designer RUBY Project Management
85 zobrazení

Comments


bottom of page